KemBioN er et mindre firma beliggende ved Rødding i Tjele. Firmaet ejes og drives af Johnny Pedersen. På trods af firmaets unge alder, mangler der ikke viden og erfaring. Vi er specialister inden for korrosionsbeskyttelse af metal.

Efter mange år som ansat i KEMA (senere ITW Chemical Products Scandinavia), var tiden efterhånden moden til, at stå på egne ben. Nye og alternative ideer skulle afprøves, ligesom firmaet i højere grad, skulle afspejle ejerens holdninger til miljø og innovation.

Netop miljøet, hvad enten der er tale om arbejdsmiljø eller vores omgivne miljø, er sat i fokus hos KemBioN. Det tilstræbes at alle produkter laves så miljø neutrale som det er teknisk muligt. KemBioN har derfor bevidst valgt at satse på naturligt forekomne råstoffer samt syntetiske og vegetabilske estre der alle er let nedbrydelige.

Det er KemBioNs intention, at vi i samarbejde med vore leverandører, får skabt nogle holdbare løsninger, der lever op til moderne virksomheders krav, i sær når det handler om, at finde den type kemi, der giver mindst mulige gener for vor omgivelser og arbejdsmiljø.

For KemBioN vil kunden være i centrum og det tilstræbes at kunderne for den optimale behandling og service, hvad enten kunden betjenes gennem forhandler eller af KemBioN direkte.

KemBioN

Ingstrup Møllevej 6, 8830 Tjele

26 36 40 34
kembion@mail.dk